Maçanet de la Selva

Recollida de residus sòlids

Des de l’1 de juny de 2012 que sóm els concessionaris dels serveis de recollida de residus sòlid urbans, on es realitza tots els dies de la setmana a la vila i Urbanitzacións de MontBarbat i Mas Altaba i tres dies a la setmana a Maçanet Residencial Park a partir de la 5h am.

Es segueixen les rutes que es varen marcar al inici del servei, evitant fer el mínim de voltes.

Per el Servei de RSU s’ha fet inversió en un vehicle nou amb les ultimes tecnologies amb menys impacte Mediambiental. El vehicle disposa d’un dispositiu GPS per seguir el recorregut i poder identificar possibles incidències, on va marcant també tots els contenidors recollits.
Al inici del servei es varen subministrar 230 contenidors nous de 1.000 l., que es varen repartir per la vila i urbanització de residencial park en llocs estratègics.

A les urbanitzacions de Montbarbat i Mas Altaba s’han eliminat els compactadores existent, ja que feien fortes olors i donàvem molt mala imatge i s’han substituït per contenidors soterrats.

En el poble també s’han creat i se estan creant illes de contenidors soterrats, gracies a la seva capacitat el nombre de contenidors disminueix, i el impacte visual es molt millor.

Recollida d'orgànica i selectiva

RECOLLIDA D’ORGÀNICA:

El servei de recollida d’orgànica es realitza els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges a partir de les 11:30 am, començant per el poble i seguint per les 3 urbanitzacions. També es realitza el servei de recollida d’orgànica comercial els mateixos dies a parir de les 10am, on els comerciant el dia que toca o deixen a la porta del establiment, perquè el nostre vehicle el buidi.

Per el servei s’ha adquirit un vehicle nou amb les noves tecnologies, amb dimensions petites perquè pugui passar sense cap problema per els carrers mes estrets del poble.

A les urbanitzacions de Montbarbat i Mas Altaba s’han eliminat els compactadores existent, ja que feien fortes olors i donàvem molt mala imatge i s’han substituït per contenidors soterrats. En el poble també s’han creat i se estan creant illes de contenidors soterrats, gracies a la seva capacitat el nombre de contenidors disminueix, i el impacte visual es molt millor.

RECOLLIDA SELECTIVA:

La vila de Maçanet disposa de vàries illes de contenidors amb les fraccions de vidre, cartró i envasos, on els veïns separen els residus en el seu corresponent contenidor.
Separem la recollida municipal de la comercial, la diferència són els dies, i de que la municipal es recull dels contenidors distribuïts per el poble i la comercial es recull porta a porta.
També realitzem la recollida de piles i fluorescents dels comerços que disposen de contenidors.

Els dies de recollida són:

Paper-Cartró:
Municipal: Dilluns dimecres i divendres.
Comercial: Dimecres i Divendres

Envasos:
Municipal: Dimarts,  dijous i dissabtes
Comercial: Dimarts

Vidre:
Municipal :Dimecres
Comercial: Dimecres

Recollida de voluminós i deixalleria municipal

La població disposa de servei de recollida de voluminosos gratuït que li recollim a la porta de casa.

Els dies de recollida de voluminosos son els dilluns i divendres al poble i Urbanització Residencial Park, prèviament trucant al telèfon 93 765 31 51 o 615 39 21 46, o també es pot omplir el formulari que adjuntem de seguit.
A les urbanitzacions de Mas Altba i Mont Barbat, es disposa de unes caixes obertes de 15m3 on poden dipositar els voluminosos.

Es recull tot tipus de voluminosos (mobles, electrodomèstics, matalassos,…) menys runa i fibrociment. S’ha de deixar en la porta de casa o al costat dels contenidors, tal i com s’hagi quedat.

La nostre empresa gestiona la deixalleria municipal situada en el Polígon industrial de Can Roure, on la població i empreses poden accedir.

Els residus d’acceptació per part de la deixalleria són els residus municipals ordinaris (paper i cartró, vidre, envasos, plàstics , ferralla i metalls i tèxtils), els residus municipals especials (fluorescents i llums de vapor de mercuri, pneumàtics, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, frigorífics i electrodomèstics amb CFC i olis minerals de particular) , els residus municipals voluminosos (electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses i mobles) i altres residus (fustes, restes de jardí i runes provinents d’obres menors).

HORARI DEIXALLERIA:

SI VOLS QUE PASSEM A RECOLLIR OMPLE EL SEGÜENT FORMULARI.
Recollida de tot tipus de voluminosos (mobles, electrodomèstics, matalassos,…) menys runa i fibrociment. S’ha de deixar la nit anterior al lloc on s’hagi quedat.

  * Camps obligatoris

  Neteja i manteniment de contenidors

  Actualment s’encarrega de que els contenidors sempre estiguin intactes.
  Això es logra amb una freqüència mínima de neteges i un bon manteniment (oli en les rodes, xarneres,…)

  Neteges contenidors superfície:

  RSU – Orgànica:

  – 2 rentats per mes de gener a maig i de octubre a desembre

  – 4 rentats per mes de juny a setembre

  Selectiva:

  – 1 cop al trimestre

  Neteges contenidors soterrats:

  Fossa:

  – 1 rentat al mes de maig a octubre
  – 1 rentat al mes cada 2 mesos gener a abril i de novembre a desembre

  Bústies:

  – 4 rentats del 16/06 al 15/09
  – 1 rentat de gener a abril i novembre a desembre
  – 2 rentats al mes maig i octubre.

  GERMANS ALUM, S.L.
  Pol. Ind.: Can Patalina, c/Estany, 24
  08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
  TEL.: 93 765 31 51 – 615 39 21 46
  FAX: 93 761 90 34
  inf-alumnet@hotmail.com

  GERMANS ALUM, S.L.
  Pol. Ind.: Can Patalina, c/Estany, 24
  08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
  TEL.: 93 765 31 51 – 615 39 21 46
  FAX: 93 761 90 34
  inf-alumnet@hotmail.com