Serveis

FINALITATS DE L’EMPRESA:

Les finalitats de l’empresa són: efectuar tota classe de serveis de neteja d’ens públics o privats, en llocs tancats o espais oberts, serveis de recollida municipal, comercial, industrial,… eliminació i transport de residus sòlids o líquids de qualsevol naturalesa i l’aprofitament, transformació i comercialització dels productes. A més d’excavacions, enderrocs i transport i col·locació de tota mena d’àrids.

El motiu de l’existència de l’empresa és cobrir els níxols de mercat existents acumulats en un món eminentment globalizat per les grans societats i que empreses de tamany petit-mitjà com es GERMANS ALUM SL poden satisfer les necessitats de les poblacions, d’una forma més satisfactòria que empreses de tamany més gran. Una llarga trajectòria dedicada a la prestació de treballs previs per a l’edificació, aíxi com la prestació de treballs d’obres públiques i construcció en general.

EIXOS D’ACTUACIÓ:

Competitivitat: 
L’especialització dels recursos humans es un dels factors més importants per ésser competitiu:
  – Els processos de reclutament i selecció.
  – El pla de Formació i de Desenvolupament organitzatiu.
  – La seva autorealització en el si de l’empresa. 

Qualitat: 
S’establirà una linea de comunicacións permanents per agilitar el coneixement i la solució de les necessitats tècniques i administratives.

Flexibilitat: 
El reduït tamany de l’empresa fa que la presa de decisions importants sigui molt ràpida i a més la capacitat de reacció davant un problema sigui immediata.

Tecnologia: 
Utilització de materials i tecnologies que respectin en tot moment el medi ambient.

Sostenibilitat: 
El creixement sostenible ha esdevingut un factor clau a la societat d’avui i col·laborar amb la difusió de pràctiques mediambientals a l’ambit de l’educació, juntament amb la seguretat laboral prevenció de riscos, son eines indispensables per a la futura supervivència de l’organització.

GERMANS ALUM, S.L.
Pol. Ind.: Can Patalina, c/Estany, 24
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
TEL.: 93 765 31 51 – 615 39 21 46
FAX: 93 761 90 34
inf-alumnet@hotmail.com

GERMANS ALUM, S.L.
Pol. Ind.: Can Patalina, c/Estany, 24
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
TEL.: 93 765 31 51 – 615 39 21 46
FAX: 93 761 90 34
inf-alumnet@hotmail.com