Recollida de resta, voluminosos i poda

RECOLLIDA DE RESTA:

Quan es parla de recollida de RESTA  es fa referència a tots els residus que queden un cop escollides les altres fraccions (vidre, paper-cartró, envasos lleugers i matèria orgànica).

La RESTA  es recull als contenidors de color verd (contenidors de RESTA o de rebuig) que es troben a la via pública en àrees d’aportació.
De fet, si totes les recollides segregades es fessin correctament, es calcula que aquesta fracció només constituiria al voltant d’un 10% dels residus municipals. Avui en dia, però, encara constitueix una fracció quantitativament molt important i, per tant, requereix un tractament específic.

SI: Als contenidors de RESTA es dipositen els residus que NO formen part de les fraccions selectives com el paper-cartró , envasos lleugers , vidre o matèria orgànica. Per desfer-vos d’aquests materials, feu servir els contenidors corresponents

NO: No hi heu de llençar residus especials o perillosos, com ara piles, radiografies o aparells electrònics. Porteu aquest tipus de residus a les deixalleries.

Aquest servei es realitza els 7 dies de la setmana.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS I PODA:

Servei de recollida de voluminosos i de poda és un servei que es realitza a demanda i permet als usuaris desfer-se de mobles, trastos vells, electrodomèstics espatllats o restes de poda.
Les persones que vulguin sol·licitar la recollida ho han de fer als telèfons 93 765 31 51 / 615 39 21 46 o mitjançant el formulari mes a baix adjunt, han de deixar els residus a la vorera, al portal de casa seva, o al costat dels contenidors, la nit abans de la recollida.

La freqüència de la recollida serà:

– Tots els dimarts es recullen Voluminosos (prèvia trucada)
– Tots els divendres es recull la Poda (prèvia trucada)

SI VOLS QUE PASSEM A RECOLLIR OMPLE EL SEGÜENT FORMULARI.
Recollida de tot tipus de voluminosos (mobles, electrodomèstics, matalassos,…) menys runa i fibrociment. S’ha de deixar la nit anterior al lloc on s’hagi quedat.

  * Camps obligatoris

  Recollida selectiva

  L’empresa es l’encarregada de la recollida selectiva (cartró, envasos, vidre i orgànica) des de l’1 de gener de 2010. Es la separació dels residus mitjançant el seu dipòsit en diferents contenidors perquè siguin reciclats.
  Una peça clau en el funcionament de la recollida selectiva rau en la col·laboració ciutada separant els residus aprofitables de la resta dels residus i dipositant-los en el seu contenidor corresponent.
  Els contenidors de recollida selectiva es diferencien pel seu color i forma.

  RECOLLIDA D’ORGÀNICA:

  Els ciutadans poden dipositar la matèria orgànica als contenidors de color marró o beix que hi ha a la via pública. La matèria orgànica es diposita als contenidors dins de bosses que haurien de ser compostables (de midó de blat de moro). Es considera matèria orgànica: Restes de menjar i de la cuina (restes de fruita i verdura, restes de carn i peix, paper de cuina i tovallons bruts, closques d’ou i fruita seca, marro de cafè i restes d’infusions) i restes de jardineria

  Municipal: 3 cops a la setmana

  Comercial: 3 cops a la setmana

  RECOLLIDA D’ENVASOS:

  S’han de dipositar els envasos als contenidors de color groc instal·lats a la via pública. Comprenen en Envasos de plàstic (d’aigua, de llet, de detergent, de iogurts…), brics (de llet, de vi…), Envasos d’alumini o de llauna (de begudes, de conserves…) bosses de plàstic, paper d’alumini, safates de poliestirè.

  Municipal: 2 cops a la setmana

  Comercial:  1 cop a la setmana

  RECOLLIDA DE VIDRE:

  S’han de dipositar els envasos de vidre nets i sense taps als contenidors de color verd instal·lats a la via pública. Hi ha diferents tipus de vidre: vidre blanc, fonamentalment com a recipient de menjars i begudes, vidre de color i vidre pla (finestres, plats…)

  Municipal: 1 cop al mes

  Comercial: 1 cop al mes

  RECOLLIDA DE PAPER-CARTRÓ:

  S’ha de dipositar el paper-cartró als contenidors de color Blau instal·lats a la via pública.
  Comprèn els diaris, les revistes, els cartrons, el paper escrit…. El paper de cuina és preferible que se separi amb la matèria orgànica.

  Municipal:  2 cops a la setmana

  Comercial: 2 cops a la setmana

  Neteja viària i rentat de contenidors

  NETEJA VIÀRIA:

  Operativament portem a terme la neteja mitjançant diferents tipus de tractament, en funció de les característiques urbanístiques de cada carrer i les del seu entorn: amplada de voreres, vials,… Les formes de neteja més habituals són: escombrat manual, escombrat mecànic, escombrat mixt (una combinació entre els dos anteriors) i neteja amb aigua a pressió. Tots aquests tractaments es realitzen amb aigua no potable.

  La ciutat més neta no és la que més neteja, sinó la que menys embruta. Aquestes són algunes de les recomanacions que sempre repetim al ciutadà:

  – Utilitza les papereres.
  – Recull els excrements del gos quan el treguis a passejar.
  – No dificultis les funcions del personal de neteja. 
  – No sempre una pluja substitueix la neteja amb aigua; de vegades, encara que plogui és necessari netejar amb aigua per actuar sota els cotxes i al voltant dels contenidors, per exemple

  El servei es realitza de dilluns a divendres (la vila i Aiguaviva es divideixen per sectors, i cada dia toca un diferent)

  RENTAT DE CONTENIDORS:

  La nostre empresa es l’encarregada de mantenir nets tots els contenidors que es trobin en la vila i urbanització.
  El camió surt amb la cuba del camió plena d’aigua barrejada amb desinfectants i desengrassants amb aromes, “que no son perjudicials”, i segueixen la seva ruta. Una bona neteja fa que passegis pel costat del contenidor i n’hi et donis conta.

  La freqüència de rentat es:

  Cartró: 3 cops any
  Envasos/vidre: 5 cops any
  Orgànica: 16 neteges l’any
  Escombraries: 16 neteges l’any

  Aquesta freqüència es pot incrementar si l’estat de neteja del contenidor ho requereix.

  GERMANS ALUM, S.L.
  Pol. Ind.: Can Patalina, c/Estany, 24
  08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
  TEL.: 93 765 31 51 – 615 39 21 46
  FAX: 93 761 90 34
  inf-alumnet@hotmail.com

  GERMANS ALUM, S.L.
  Pol. Ind.: Can Patalina, c/Estany, 24
  08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
  TEL.: 93 765 31 51 – 615 39 21 46
  FAX: 93 761 90 34
  inf-alumnet@hotmail.com